week

Cantorij - Perspectief

Sinds het vertrek van onze dirigente zijn er geen repetities meer van de cantorij. Dat lijkt jammer. De ondersteuning in de kerkdienst bij onbekende liederen, al of niet uit het liedboek, maar passend in de liturgie worden niet meer voor- of meegezongen met de gemeente. Gelukkig hebben we voor de bijzondere diensten zoals de Kerstnachtdienst een groot aantal gemeenteleden bereid gevonden om mee te zingen in het gelegenheidskoor "Perspectief". Een aantal weken voor de dienst komt er een oproep voor deelname. Gemiddeld geven zich ongeveer 20 gemeenteleden op, die dan speciaal voor de dienst passende liederen instuderen. Niet iedereen doet elke keer weer mee waardoor de samenstelling van het koor wisselt maar dat geeft juist een goede motivatie. Zin om mee te doen? Geef je na een oproep eens op om in zes à zeven avonden een aantal mooie en sfeervolle liederen in te studeren.