jong

Kindernevendienst

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is er elke zondag kindernevendienst.

Aan het begin van de dienst zitten de kinderen in de kerkzaal gewoon bij hun ouders. Tijdens het kinderblokje zingen we met elkaar het kinderlied waarna de leiding van de nevendienst de kinderen uitnodigt naar voren te komen. Met een kort gesprekje worden de kinderen en de gemeente voorbereid op het thema. Daarna gaan we, met het licht van de paaskaars, naar de eigen ruimte. Daar wordt een Bijbelverhaal verteld of gelezen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de methodes "Vertel het Maar" en "Kind op Zondag". Na een kort gesprekje over het thema verwerken de kinderen de informatie met een knutsel, spel of andere activiteit. We proberen ook tijd te maken voor gebed en/of het zingen of beluisteren van een lied. Verder sparen we samen geld voor ons sponsorkind Geoffrey. Soms schrijven we hem ook een brief of een kaart. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerkdienst.