jong

Jeugdkerk

De jeugdkerk is tweemaal per maand voor de jeugd van 12 t/m 14 jaar en een maal per maand voor de jeugd van 15 jaar en ouder, tijdens de preek van de kerkdienst op zondagochtend.

Voor de jeugd van 12 t/m 14 gebruiken we hierbij in principe de jeugdpagina's van dezelfde methode als de nevendienst, "Kind op Zondag". De laptop kan worden gebruikt om het gesprek van voorbeelden te voorzien. Het Bijbelgedeelte dat centraal staat, wordt gezamenlijk doorgenomen uit de NBV versie voor jongeren.

De 15+ jongeren volgen een speciaal voor hen samengesteld programma dat aansluit op de methode van Youth Alpha. De aangereikte werkvormen van de aangeboden tekst sluiten direct aan bij de belevingswereld van de jongeren en de hedendaagse actualiteit. De geloofsbeleving van de jongeren staat centraal en samen vieren en reflecteren is het uitgangspunt.

In de jaarlijkse jeugddienst laten de jongeren iets zien van wat hen in de jeugdkerk heeft bezig gehouden. Ze krijgen daarbij de ruimte om de dienst geheel af te stemmen op hun eigen geloofsbeleving.