betrokken

Verschillende documenten

Het archief

Iedere organisatie in Nederland dient belangrijke bescheiden te bewaren. Zo bestaat er ook een archief van onze kerkelijke gemeente. Bewaard worden o.a. de oprichtingsakte, maar ook: Notulen, briefwisseling, jaarverslagen, begrotingen, beleidsplannen en KerKwijzers.

Heeft iedereen toegang tot het archief?
Met toestemming (schriftelijk) van de kerkenraad: jazeker. Na 50 jaar is het archief vrij toegankelijk, maar dat duurt nog even.

Het is de vraag of het archief compleet is
Als iemand iets in zijn of haar bezit heeft waarvan hij/ zij denkt dat het misschien iets voor het archief is, dan graag een berichtje.

Wel of niet bewaren?
Het lijkt wel alsof alles wat op papier staat zo waardevol is, dat het zeker bewaard moet worden. Toch is dat niet zo. Folders, tijdschriften, stembriefjes, adreswijzigingen, begeleidende briefjes en documentatie van buiten om maar wat te noemen, kunnen worden weggegooid. De zaken zoals boven genoemd kunnen dienen als geheugensteun en als bron van geschiedschrijving. Het kan ook zijn, dat bij het zoveel jarig bestaan van de kerk iemand in de papieren wil duiken om een gedenkboekje te maken.

Is er genoeg ruimte?
Voorlopig wel, al hoor je wel eens dat archiefstukken, die ouder zijn dan 20 jaar in het gemeentearchief bewaard kunnen worden. Bij ons is dat nog niet actueel.

Beheerder Kerkarchief: scriba