ons

Wat wij geloven

Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is. Vanuit dit Woord willen we leren wat dit voor ons dagelijks leven te betekenen heeft.

Wij geloven dat we als kerk behoren tot de gemeente van Jezus Christus. Wat dat precies inhoudt, is lastig in een paar woorden op deze website uit te leggen. Kom dat zelf ontdekken in onze vieringen op zondag.

Wij geloven dat God alles geschapen heeft. De hemel, de aarde en alles wat daarop leeft. Als kroonstuk daarop, schiep Hij de mens, met een eigen vrije wil. Maar deze wereld is niet wat het zou moeten zijn. De mens vult deze vrije wil op zijn/haar eigen manier in en kiest ervoor om niet te leven zoals God het heeft bedoeld. Het resultaat kunnen we dagelijks zien op het nieuws, in onze omgeving, en zelfs in ons eigen leven. We kunnen allemaal wel aanwijzen wat er mis is in deze wereld. Maar kunnen we dat ook bij onszelf?
God liet het daar echter niet bij zitten. Hij wilde deze wereld herstellen. Maar de mens is niet bij machte om zelf de nodige stappen te zetten die dit mogelijk maken.
Wij geloven dat God deze situatie heeft doorbroken door Zijn Zoon, Jezus, naar de wereld te sturen. Hij heeft deze mogelijkheid hersteld door zich in plaats van de mensheid op te offeren. Door zich te laten kruisigen. Hij stierf, maar wij geloven dat hij met die daad de macht van de dood heeft overwonnen. Daarom kon hij ook opstaan uit de dood. Zo heeft hij de schuld die ons in de weg stond, opgeruimd door deze in plaats van ons te dragen.

Wij geloven dat God iedereen de kans geeft om Zijn toenadering in Jezus te aanvaarden. En wie dat doet, mag gaan ervaren hoe geweldig het is om in harmonie met God te leven. Wij geloven dat dat je inspireert om anders te gaan leven, steeds meer in harmonie met God, met de wereld en met jezelf.

Wij geloven dat Jezus na zijn opstanding terug is gegaan naar de Hemel om het definitieve herstel van de schepping voor te bereiden. We geloven dat Hij ooit zal terugkomen naar deze aarde. Dan zal Hij rechtzetten wat er mis is gegaan met deze schepping en zal Hij alles herstellen zoals God het vanaf het begin heeft bedoeld. Hij zal dan koning worden en aan Zijn koninkrijk zal nooit een einde komen.

Wil je meer weten hoe wij dit in de praktijk brengen? Kom naar onze diensten, bezoek een leeskring, of neem contact met ons op.