jong

Algemeen

De activiteiten met betrekking tot het jeugdwerk (0-20 jaar) tijdens de zondagse erediensten worden gecoördineerd door de crèche-, kindernevendienst- en jeugdkerkleiding. Met de programma's van Youth Alpha en Rock Solid bieden we onze kinderen en jongeren de mogelijkheid om op oecumenische basis bij elkaar, kerk en geloof betrokken te raken. We organiseren jaarlijks gezins- en jeugddiensten en zijn ook op zoek naar meer ruimte voor onze jongeren in de gewone erediensten. We proberen diverse nevenactiviteiten voor de kinderen en jeugd te organiseren, waaronder de buitendag, bezoek aan de EO-jongerendag, bezoek van jeugddiensten in de omgeving en af en toe een uitje met elkaar.

Bijzondere momenten

Als voorbereiding op Kerst en Pasen doen we jaarlijks een speciaal project van meerdere weken. De Kerst- en Paasdiensten zelf zijn echte gezinsdiensten; laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt. Voor de kinderen uit groep 7 en 8 bieden we vier keer per jaar basiscatechese aan tijdens de kerkdienst.

Verder organiseren we eens per jaar we een speciale gezinsdienst met en voor de kinderen. Ten slotte is er de buitendag, vlak voor of na de zomervakantie. We nemen dan afscheid van de kinderen die de basisschool gaan verlaten. Ook tijdens de kerkdienst besteden we speciale aandacht aan onze toekomstige middelbare scholieren.

Communicatie

Via de rubriek KinderWijzer in de KerKwijzer houden we de kinderen en de gemeente op de hoogte van activiteiten en bijzonderheden. We vinden het leuk als u een kijkje komt nemen in onze ruimte en staan altijd open voor vragen en suggesties!

Voor meer informatie neem contact op met onze Jeugdouderling