betrokken

Collectebonnen aanvragen

In elke eredienst en in bijzondere diensten wordt gecollecteerd voor goede doelen. Het merendeel van de collectes wordt door de diaconie afgedragen aan de betreffende instanties. Een aantal collectes is bestemd voor onze eigen gemeente. De doelen van de collectes in een dienst worden vooraf aangekondigd in de Kerkbrief en in de kerkdienst.

Omdat banken kosten in rekening brengen voor tellen en bijboeken van contanten, is het gebruik van collectebonnen een goed alternatief. Collectebonnen zijn waardebonnen die u in de collectezak en de zendingsbus kunt doen of aan uw kind mee kan geven voor het project van de Kindernevendienst. Ze zijn dan ook alleen geldig voor collectes gehouden in Het Kruispunt!

U kunt de bonnen bestellen door een mailtje te sturen naar, collectebonnen@hetkruispunt.org met daarin het aantal bonnen, het totaal bedrag en uw naam en adres.
Vervolgens maakt u het bedrag over op rekeningnummer:
NL42 ABNA 0103 389 776  let op: nieuw rekeningnummer!
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Prinsenbeek.

De bestelde vellen worden u zo spoedig mogelijk toegestuurd of overhandigd. Als u uw afschrift of het bovenste strookje van het bonnenvel als bewijs bewaart, kunt u zo uw bijdrage aftrekbaar maken voor uw inkomstenbelasting. Iedereen die nog geen gebruik maakt van collectebonnen willen we dan ook graag uitnodigen dit eens te proberen zichzelf te overtuigen van het gemak ervan.

ANBI

De Protestantse Gemeente Prinsenbeek – Het Kruispunt is onderdeel van de PKN
De PKN is geregistreerd bij Goede Doelen met ANBI-status als:
(PKN) Protestantse Kerk in Nederland

Lees hier meer over het ANBI.

Voor de belastingdienst:
Groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland – Utrecht