ons

Wie zijn wij?

Wij zijn als Protestantse Gemeente Prinsenbeek een gemeenschap waarin het Vieren van Gods liefde centraal staat.

Wij willen ons Verbinden met elkaar in onze zoektocht naar God, dienst aan het Woord van God en in ontmoetingen rond de eredienst, ook in toenemende mate door de week. Daarnaast zoeken wij verbinding met onze omgeving, onze dorpsgenoten en de samenleving.

De laatste jaren is verlangen gegroeid om ons te Verdiepen en te werken aan een omgang op een dieper niveau. Wij willen een lerende gemeente zijn.

Wij willen ons Vernieuwen door in de christelijke traditie te zoeken naar een eigentijdse invulling van vertrouwde geloofswoorden en vormen.

De kern van wat ons uniek maakt : Vieren-Verbinden-Verdiepen-Vernieuwen

Kerkdiensten

Elke zondag en op algemeen erkende christelijke feestdagen wordt er een eredienst gehouden in Het Kruispunt. Gemiddeld nemen zo’n 80 mensen deel aan de erediensten. In principe worden de erediensten voorgegaan door de eigen (parttime-) voorganger, afgewisseld met voorgangers van buiten de gemeente met preekbevoegdheid in de PKN.

De erediensten worden regelmatig ondersteund door de Cantorij.

Bij speciale feestdagen of erediensten geeft een liturgiecommissie vorm en inhoud aan de diensten.

Enkele malen per jaar wordt er een jeugddienst/gezinsdienst georganiseerd.

Algemeen

Vanaf 1 mei 2004 is de PCGP onderdeel van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) onder de naam Protestantse Gemeente Prinsenbeek - Het Kruispunt. De geografische grens van onze gemeente wordt gevormd door de voormalige gemeentegrens van de burgerlijke gemeente Prinsenbeek.

Onze gemeente telt ± 450 leden.