week

De Plusgroep

De Plusgroep is bedoeld om je kerkgenoten beter te leren kennen en te praten over zaken die je bezig houden. De groep komt meestal om de zes weken op een vrijdagavond bij elkaar. De bijeenkomsten worden om beurten bij iemand thuis gehouden en door iemand voorbereid die ook de avond leidt. De keuze van thema's is vrij en ieder kiest wat haar of hem aanspreekt. Omdat er losstaande thema's worden behandeld is er dus geen dwang om een vervolg op een thema bij te wonen en kun je komen wanneer je wilt. Het zijn informele bijeenkomsten, geen bijbelstudies, alhoewel we wel proberen om dingen aan ons geloof te koppelen. In de discussie hoor je op een avond uiteenlopende meningen en kun je ook ongegeneerd je eigen mening geven. Na afloop van de discussie wordt er meestal iets met elkaar gedronken en kan er nog nagepraat worden.

Franceline Visser, 076 5418130