zondag

Erediensten

In onze erediensten op zondag komen wij samen met jong en oud, met gelovigen en zinzoekers. Onze geloofsbeleving is divers, in onze gemeente is iedereen welkom zoals men is. Voor de kleinsten is er crèche en voor de basisschoolkinderen kindernevendienst.
Komt u ons ook bezoeken op zondag?
Hier vindt u het overzicht van Kerkdiensten in de komende weken.

Preekbeurten

Wij hebben plaats voor een part-time predikant (50%). Hierdoor gaat de eigen predikant niet elke zondag voor in onze dienst. Voor deze zondagen worden gastpredikanten uitgenodigd. De regeling hiervan is in handen van de zgn. preekregelaar. Deze functie wordt momenteel vervuld door dhr. Gerard van Wingerden.

De algemene richtlijn bij het aanzoeken van predikanten is, dat zij behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. Voorgangers van buiten deze kerken kunnen eventueel ook voorgaan na voorafgaande instemming van de kerkenraad.

Mocht u wensen hebben met betrekking tot aan te zoeken predikanten, dan kunt u dat doorgeven aan:
Dhr. Gerard van Wingerden, tel. 076 541 41 46,