ons

Organisatie

De kerkelijke gemeente Prinsenbeek is op 20 juni 1971 gestart als een samenwerkingsverband tussen leden van de hervormde en de gereformeerde kerkgenootschappen.
Sinds 1 januari 1992 vormen we een zelfstandige Samen-op-Weggemeente, die vanaf 1 mei 2004 onder de naam Protestantse Gemeente Prinsenbeek – Het Kruispunt deel uitmaakt van de per die datum gevormde Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Het beheer van ons kerkgebouw Het Kruispunt is toevertrouwd aan de beheersstichting van de Protestantse Gemeente te Prinsenbeek – Het Kruispunt. De samenstelling van de kerkenraad is vermeld op de achterpagina van de KerKwijzer, het informatieblad voor onze gemeenschap.

Communicatielijnen binnen onze kerk

Om de communicatie binnen onze kerk zoveel mogelijk te vergemakkelijken, heeft ieder lid van het moderamen de verantwoordelijkheid voor een aantal werkgroepen/commissies. Dit houdt in dat hij/zij als eerste aanspreekpunt fungeert als er iets gedaan of geregeld moet worden en in principe de contacten met de betreffende commissie onderhoudt.
De verdeling is als volgt:

Voorganger:

Voorzitter:

Scriba:

1e Kerkrentmeester:

Voorzitter diaconie:

Kerkgebouw

Het is goed als gemeente een eigen kerkgebouw te hebben. Het Kruispunt staat dan ook centraal in onze gemeente. Naast de wekelijkse erediensten maken ook veel groepen binnen onze gemeente dankbaar gebruik van deze locatie. Het hebben van de een eigen kerkgebouw is naast een deugd ook een last. Een gebouw vraagt beheer, schoonmaak, onderhoud, etc. Binnen onze gemeente zijn er diverse groepen die hun bijdrage hierin leveren.

Zo is er een onderhoudsgroep die zorg draagt voor het kleine (en soms ook grotere) onderhoud van gebouw en tuin. In een enkel geval is natuurlijk professionele hulp onontbeerlijk. Dit wordt ook door de onderhoudsgroep geregeld.

Een gebouw moet ook schoon worden gehouden. De vrouwenwerkgroep draagt zorg voor een gebouw dat er altijd schoon en netjes uitziet.

Het gebouw is natuurlijk in de eerste plaats een kerkgebouw. De commissie Vorm & kleur draagt er zorg voor dat de uitstraling van het gebouw in de lijn van die primaire functie is.

Dan zijn er de vele individuele vrijwilligers die zorg dragen voor de verwarmingsinstallatie, de geluidsinstallatie, de bloemen in het gebouw etc.

Ons gebouw heeft ook een eigen keuken. Dit maakt het mogelijk dat we na de zondagsdienst een kopje thee of koffie kunnen drinken. Diverse vrijwilligers maken dit mogelijk.

Al met al runnen we ons Kruispunt met vrijwilligers, maar niet alles is mogelijk met vrijwilligers. Soms professionele hulp en materiaal nodig bij het onderhoud. Deze kosten worden gedekt uit het Onderhoudsfonds. Door elk jaar weer te reserveren, bouwen we reserves op om grotere uitgaven mogelijk te maken, meestal zonder daarvoor een extra bijdrage van de gemeenteleden te hoeven vragen. Onderhoud is natuurlijk niet de enige kostenpost. Ook de kerk kent de bekende 'huishoudelijke' lasten zoals verwarming, elektra, water, telefoon, internet, reinigingsrechten, waterschapslasten en verzekeringen. Om de exploitatiebegroting van Het Kruispunt minder negatief te laten zijn, wordt ons kerkgebouw ook verhuurd. Vraag hiervoor bij de beheerder van het gebouw.

College van kerkrentmeesters: