kerk
handen
knd
all4himm
kerst

Zondag 5 april

10.30 uur Digitale viering via kerkdienstgemist.
Voorganger:
Ds. Evelyn Quaak - Kloet

Als u met uw rechtermuisknop op de volgende link klikt en dan openen in nieuw tabblad kiest, dan vindt u helemaal links bovenin in uw scherm de liturgie

Luister hier

Voor meer informatie zie verderop op deze paginaTikkie

De collecte van zondag 5 april is voor Stichting de Herberg

Het coronavirus gaat aan niemand voorbij, zo ook niet aan de dakloze medemens. Vrijwilligers zijn deze dagen druk in de weer om deze doelgroep te informeren over het virus. Dat kan helaas niet in het Sint Annahuis. Die is noodgedwongen gesloten. Dat brengt allemaal extra kosten met zich mee. Uw financiële bijdrage in deze moeilijke tijden wordt zeer gewaardeerd.
U kunt uw gift overmaken met het Tikkie of op:
NL60 ABNA 0459 7501 86
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Prinsenbeek.
graag met vermelding St. de Herberg

De collecte van zondag 29 maart was voor de Vluchtelingenwerk Nederland
Deze collecte heeft een mooi bedrag van 450 euro opgebracht.
De diaconie heeft dit overgemaakt naar Vluchtelingenwerk

klok

Nieuwsbrief van de Protestantse gemeente Prinsenbeek
i.v.m. coronacrisis – nummer 3

Aan alle gemeenteleden van het Kruispunt,

Het is een spannende tijd voor ons allemaal. De wereld zoals wij die kennen lijkt verdwenen. Verbondenheid met mensen, met wie ons lief zijn, ervaren we op andere manieren. Het is bemoedigend om te merken dat velen van u daar creatief mee omgaan. Dat er een nieuw omzien naar elkaar groeit in onze samenleving, ook in onze gemeenschap in Prinsenbeek. Van harte hopen we dat u in gezondheid deze brief kunt lezen en bemoediging ervaart door de digitale vieringen. Onze verbondenheid blijft, in geloof, hoop en liefde. Wij zijn niet alleen!

Voortzetting digitale vieringen en klokken van hoop.
De komende tijd blijven we vanuit Het Kruispunt op zondag om 10.30 uur korte vieringen houden, die live of later kunnen worden beluisterd via hier

Vieringen in de Stille Week en met Pasen
U bent van harte uitgenodigd om digitaal aanwezig te zijn bij de drie korte vieringen in de Stille Week en bij de feestelijke viering op Paasmorgen.

Witte Donderdag - 19.30 uur. Op deze donderdag kunt u zich verbinden aan de avondmaalsviering door thuis een stukje brood en wijn klaar te zetten.
Goede Vrijdag – 19.30 uur. Wij herdenken het lijden en sterven van Jezus Christus.
In verbondenheid met al wie lijden staan wij stil bij het hart van ons christelijk geloof.
Stille Zaterdag - 21.00 uur. De nieuwe Paaskaars zal het Kruispunt worden binnengebracht en wij ontsteken meerdere lichten in verbondenheid met wie thuis luistert.
Het herdenken van onze doop verbindt ons deze nacht met gelovigen over heel de wereld.
Paasmorgen – 10.30 uur. Op zondag 12 april vieren wij het opstandingsfeest van de
Heer Jezus Christus.

Gezinnen met kinderen
Gezinnen met kinderen kunnen binnenkort de leiding van de kindernevendienst aan de deur verwachten. Zij brengen een tasje met knutselspullen om thuis stil te staan bij de Goede Week en het Paasfeest. Om met elkaar in contact te blijven ontvangen de gezinnen ook een nieuwsbrief met de (bijbehorende) opdracht voor een paastuintje en een filmpje. Andere gemeenteleden die deze nieuwbrief willen ontvangen, kunnen zich hiervoor aanmelden bij nevendienst@hetkruispunt.org.

Whatsapp-groep voor collectes
Wekelijks bepaalt de diaconie welk goed doel in deze bijzondere tijd onze steun hard nodig heeft. Er is inmiddels gecollecteerd voor Vluchtelingenwerk en voor de Voedselbank. Nu de collectezak niet rond kan gaan, faciliteren we het geven met een QR-code op de website. Hartelijk dank aan iedereen die al op die manier heeft bijgedragen! Graag wil de diaconie het nog makkelijker maken om op afstand mee te doen met de collecte. Daarom is er nu een Whatsapp-groep. Hierin zal wekelijks het collectedoel met een Tikkie worden gedeeld. Wij nodigen u van harte uit om zich aan te melden voor deze Whatsapp-groep. Dit kan eenvoudig door een Whatsappje te sturen aan een van de diakenen, of door uw mobiele telefoonnummer te mailen aan diaconie@hetkruispunt.org. Belangrijk om te weten: het is een zakelijke, no-reply Whatsapp-groep, waarin alleen de diaconie, de kerkrentmeester en de scriba berichtjes kunnen plaatsen. We zullen dat terughoudend doen.

Praktische hulp
Voor praktische ondersteuning vanuit onze gemeente kunt u terecht bij coördinerend diaken
Hans van ‘t Nedereind, tel. 06 23341423.

Pastorale zorg en voorbeden
Wanneer u wilt reageren op een uitzending, zich bezorgd voelt of gewoon even van gedachten wilt wisselen dan kunt u een email sturen naar pastor@hetkruispunt.org. Ds. Evelyn Quaak-Kloet neemt dan contact met u op voor een telefonische afspraak. Rechtstreeks kunt u haar iedere dag (behalve zondag i.v.m. uitzending zondagsviering) bellen tussen 10.00-14.00 uur op
tel. 06 28167645. U kunt via mail of telefonisch ook uw persoonlijke voorbeden doorgeven voor de zondagse viering, bij voorkeur voor zaterdag 17.00 uur.

Klokken van hoop
De klokken van hoop blijven de komende tijd op woensdagavond luiden vanuit Het Kruispunt en de RK-parochiekerk. Meer informatie op www.klokkenvanhoop.nl.

Tot slot
Op donderdag 9 april is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer is geëxecuteerd als gevolg van zijn inzet voor recht en gerechtigheid voor wie vervolgd werden. Van hem is de volgende tekst, die ook in de Paascyclus zal klinken:

Ik geloof dat God alles, ook het slechtste, ten goede kan laten keren. Hiervoor heeft hij mensen nodig die met alles hun voordeel doen. Ik geloof dat God ons in iedere moeilijke situatie zoveel weerstandsvermogen geeft als we nodig hebben. Maar hij geeft het niet vooraf, opdat wij niet op onszelf maar op Hem vertrouwen. Dit geloof zou alle angst voor de toekomst moeten overwinnen. Wij wensen u sterkte in al wat is en we hopen elkaar in gezondheid opnieuw te ontmoeten wanneer dat weer mogelijk is.

opnieuw beginnen

Geloofscursus Opnieuw Beginnen 14 april  gaat niet door

Geloofscursus Opnieuw Beginnen
zes avonden voor zoekers naar zin en nieuwe inspiratie


Ben je op zoek naar wie je bent als mens in deze tijd?
Wil je ontdekken hoe geloven van betekenis kan zijn in je leven van alledag?
Zoek je kansen om God te ontmoeten?


In de geloofscursus Opnieuw Beginnen ga je aan de slag met je eigen geloofs- en levensvragen, samen met anderen en onder professionele begeleiding. De cursus is op zes dinsdagavonden en elke avond bestaat uit een inleiding op een thema, een gesprek in kleine groepen en een afronding met een meditatief moment of korte viering.

4 februari     Wie ben je?
18 februari   Geloven
3 maart        Jezus als levensbron
17 maart      Loslaten en Vasthouden
31 april         Leven en Geluk
14 april         Vol van de Geest

De cursus Opnieuw Beginnen werd eerder gegeven tussen 2014-2017. Dit jaar is de inhoud vernieuwd.

Enkele reacties van deelnemers uit eerdere jaren:
Verrassende gesprekken. Mooie muziek en prachtige beelden. Rust. Ieder mag zichzelf zijn. Ik heb echt genoten van hoe het was. Nieuw was voor mij de liefdevolle ontvangst in een oecumenische setting. En: Ik heb elke avond wel minstens één keer gedacht 'goh, zo heb ik dit of dat nog niet eerder bekeken’.


Ben jij op zoek naar zin, inspiratie en vernieuwing of wil je een (nieuwe) start maken in geloof? Je bent van harte welkom!
De kosten voor de gehele cursus inclusief koffie-thee-drankje zijn 15 euro.

De cursus wordt aangeboden vanuit de samenwerking van de Protestantse Gemeente Prinsenbeek en de Rooms Katholieke parochie Heilige Maria Magdalena. Begeleiding door predikante Evelyn Quaak-Kloet, diaken Ben Hendriksen en Joshanne Willems.

Plaats: Het Kruispunt, Harmonielaan 24 te Prinsenbeek. Aanvang: 19.30 u.
Meer informatie: ds. Evelyn Quaak-Kloet, 0162 518200.
Aanmelden: uiterlijk donderdag 29 januari. Klik hier

De cursus gaat door bij aanmelding van minimaal 12 personen.

PKN

Jaarprogramma 2019/2020 Het Kruispunt

"Een goed verhaal" is het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk. Ons jaarprogramma 2019/2020 sluit hierbij aan en biedt een grote diversiteit aan mogelijkheden tot gesprek, geloofsverdieping, verstilling, viering, ontmoeting en ontspanning. Er is aanbod door de week en op zondag, voor jong en ouder, voor zoekers en vinders, voor gemeenteleden en gasten. Alle aanbod is open voor mensen uit Prinsenbeek e.o. Lees hier onze verdiepingsfolder voor komend jaar, kijk wat bij je past en noteer de data alvast in je agenda.

likeons

Volg ons op Facebook

Wij zijn natuurlijk ook op Facebook te vinden.
Op de hoogte blijven?
Bezoek dan niet alleen regelmatig deze website, maar volg "Het Kruispunt Prinsenbeek" ook op Facebook.

radio

Wilt u de kerkdienst graag live luisteren of juist een kerkdienst terugluisteren? Dat kan! klik op de radio voor de mogelijkheden.

anbi

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor de algemeen nut beogende instelling (ANBI). Lees hier meer over het ANBI.

contact

Mocht u vragen of opmerkingen over de website hebben dan kunt u dit melden bij de webmaster