ons

Onze visie op gemeente-zijn

De Protestantse Gemeente Prinsenbeek maakt deel uit van de Protestantse Kerken in Nederland en deelt daarmee het belijden zoals dit in de kerkorde staat verwoord. Zij kent drie grondtaken: gemeenschap, eredienst en dienstbaarheid.

Onze kerkgemeenschap is een gemeente die naar het woord van God zoals dat in de bijbel tot haar komt, in de geest en naar het voorbeeld van Jezus een gemeenschap wil zijn. Een gemeente die gastvrij is en waar mensen zorg dragen voor elkaar met respect en mededogen, met ruimte voor verschillende opvattingen, zodat een ieder tot zijn bestemming kan komen.

De Protestantse Gemeente wil haar christen-zijn uitstralen door de verkondiging van het Woord van God, door haar manier van zijn, door het dragen van verantwoordelijkheid voor elkaar, met warmte, zorgzaamheid en blijheid. Door deze levenshouding wil zij open en uitnodigend zijn, ook voor buitenkerkelijken.

Benieuwd naar ons beleidsplan? Hier kunt u het beleidsplan van onze Gemeente inzien.